18. i 19. septembar 2021.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Kneza Višeslava 72.

Uspešno ste se prijavili!
Prijava nije uspela!

Pravilnik o ponašanju takmičara na turniru

Svaki takmičar je dužan da sa sobom ponese identifikacioni dokument sa slikom.

Svaki takmičar je u obavezi da poštuje i čuva svu imovinu sa kojom se susreće tokom turnira i da sam snosi novčanu odgovornost u slučaju oštete iste.

Udruženje SOFA se ograđuje od svih povreda koje se dogode tokom turnira.

Zabranjen je unos i konzumiranje alkohola na teritoriji koja pripada Zavodu za sport i medicinu sporta.

Svaki takmičar je u obavezi da se na početku oba dana turnira registruje u terminu koji je propisan satnicom, kako bi mu bilo omogućeno učestvovanje na utakmicama.

Svi takmičari su u obavezi da se pojave najkasnije 15 minuta pre početka svoje utakmice.

Nije dozvoljeno odsustvo takmičara ni sa jedne utakmice osim u slučaju povrede.

Kada su u pitanju timski sportovi, komunikaciju sa koordinatorom obavlja isključivo kapiten te ekipe.

SAGLASNOST


Ovom izjavom potvrđujem da dobrovoljno i samoinicijativno učestvujem na turniru „SOFA Open 2021" organizovanog od strane sportskog udruženja „Studentske i omladinske fizičke aktivnosti“ (u daljem tekstu: SOFA), koji se održava 18. i 19. septembra 2021. godine na sklopu centralnih terena na Adi Ciganliji u Beogradu.

Sa ličnom odgovornošću izjavljujem da je moja dobrovoljna odluka da učestvujem u pomenutom događaju i da imam u vidu eventualne posledice. Spreman/na sam i zdravstveno sposoban/na da učestvujem u sportskim aktivnostima. Izričito izjavljujem i prihvatam da SOFA ne može potvrditi moj zdravstveni status i/ili moju sposobnost da vežbam i učestvujem u navedenim aktivnostima.

Preuzimam punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili povrede (novčane ili druge prirode) u toku i/ili zbog mog učešća u pomenutim aktivnostima i/ili iz bilo kog drugog razloga, i izričito izjavljujem da se SOFA izuzima i ne tereti u slučaju takvih povreda ili oštećenja.

Obavezujem se da ću poštovati i čuvati svu imovinu sa kojom se susrećem u toku turnira i da ću u slučaju oštećenja iste snositi odgovornost. Izričito izjavljujem da prihvatam i ovim putem dajem SOFA-i svoju saglasnost da može: koristiti moje fotografije, snimke video materijala sa mojim pojavljivanjem, pominjati moje ime i koristiti foto i video materijale sa događaja u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili na bilo kojim društvenim mrežama po izboru SOFA udruženja u cilju promocije gore pomenutog događaja.

Saglasan/na sam da SOFA prikupi i obradi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonom.

Saglasan/na sam da ću tokom turnira poštovati sve epidemiološke mere koliko to bude moguće. Ukoliko osetim neke simptome karakteristične za Covid-19, neću doći na turnir.

back to top